MYRNA BYGG AB

Myrna Bygg Handelsbolag grundades av civilingenjören Mustafa Cömert år 2015 och bolaget har sedan dess genomfört flera betydande projekt.

Myrna Bygg Handelsbolag som blev ännu starkare genom att utöka sin organisation med nya professionella arbetskamrater har förvandlats till Myrna Bygg AB år 2019.
Med sina innovativa lösningar har Myrna Bygg AB ett starkt fokus på kund nöjdhet och under årens lopp har bolaget genomfört funktionella och smarta byggaffärslösningar för betydande antal projekt inklusive hus, villor, restauranger och företag.

Under perioden 2015–2018, har Myrna Bygg AB som strävar alltid efter hög kundnöjdhet med sina innovativa lösningar, utfört funktionella, rationella entreprenadarbeten för många hus, villor, restauranger och olika verksamheter.
Myrna Bygg tillgodoser kundens behov med högsta kvalitet och erbjuder bekvämligheten av njutbara utrymmen med de modernaste design genom att slutföra tjänsten med snabba och praktiska lösningar med hög kvalité.
Myrna Bygg som kombinerar de tillverkade dynamiken från sina verk med de moraliska värdena som förvärvats från grundaren av de första milstolparna, Remzi Cömert, fortsätter att leverera smarta tekniska lösningar till sina kunder med målet att utvidga sin vision varje år.

VARFÖR JOBBA MED OSS?

Med många års erfarenhet inom byggbranschen har företaget förvärvat experter som arbetar enligt svenska standarder och samtidigt ger kunden en fullständig trygghet med sina försäkringar.

  • Tekniska lösningar
  • Smart och modern design
  • Sakkunnig personal
  • Erfarenhet
  • Visualisering av slutresultat
  • Ekonomin
  • Punktlighet och snabb leverans samt med bästa kvalité

HUR ARBETAR VI?

Analys & planering
Vi vet att vår målkonsument uppmärksammar designprocessen och vår prioritering är att lära känna individernas eller företagets förväntningar och krav.

Under planeringsfasen där alla uppgifter av intuitionen läggs ut, definierar vi mål och strategier tillsammans och därefter samlas all nödvändiga data för att kunna skapa en utgångspunkt i utformningen av denna process.

Under konstruktionsprocessenslopp kommer vi att kommunicera med våra kunder på ett kontinuerligt sätt och göra besök på plats och slutligen tas en dokumentation med kartläggning av förväntningar fram.

Vi detaljerar verksamhetens önskemål liksom koncept, färg, visuell och text på det mest korrekta sättet genom att försöka förstå dem på ett rätt sätt.

Vi levererar detaljerade information om kvalitets- och prisprestanda för byggmaterial som ska användas samt med en tidsplan.

I slutet av denna steg tar vi att över projektet för att initiera projekteringsprocess.


Projekteringsprocess
Projekteringsprocessen som initieras efter målsättning och behovskartläggning, är en process där en dokumentation utarbetas för att kunna erbjuda den lämpligaste lösningen efter utredning av sannolika resultat och genomgång av alla möjliga lösningsalternativen.

I detta skede presenteras de första utkasten för ett urval. Direkt efter presentation och urvalet, sker även de revideringsförfaranden som görs på det valda utkastet.


Godkännande & leveransprocess
Efter genomfört revideringsarbete presenteras den slutgiltiga handlingar för godkännandet.

Beställaren informeras även om både nackdelar och fördelar samband med presentation av projekteringsmodellen.

När projektet är godkänt av våra kunder, initierar vi byggarbetet och efter byggnationen är klar, är allt du behöver att njuta av bekvämligheten på din nya plats!