REPARATION

 • Reparation vid fukt- och brandskada
 • Fukt- och mögelsanering
 • VVS reparation
 • El installation
 • Fönsterbyte
 • Våtrumsrenovering, plattsättning
 • Snickeri och reparation av dörr och fönster
 • Spackling, målning, tapetsering och fasadsreparationer
 • Gipssättning och väggreparation
 • Golvsättning och reparation
 • Reparation av innertak
 • Dränering
 • Övriga reperationstjänster

RENOVERING

Modernisering tjänster
Applikationer som görs i hela eller delar av föråldrade, dysfunktionella utrymmen.

Förstärkning
Utförandet av projekterings- och entreprenadarbeten för befintliga bärandekonstruktion av trä, betong och stål såsom grund, stomme, bjälklag, pelare, vägg och takstolar som har behov av förstärkning, ombyggnation och andra förbättringsåtgärder (med stöd av noggranna besiktnings, utredningsarbeten).

Ytskiktsrenovering
Dekorativrenovering, reparation och förnyelse för golv-, vägg- och fasadbeläggning såsom spackling, slipning, målning, tapetsering, putsning, reparation av betong- och cementytor, vägg-, panel-, mur- och plattsättning.

Utomhus renovering
Design, 3D-rendering och renoveringsarbete för trädgård, terrass, trappa och dylikt.

BYGGNATION

Totalentreprenadarbete från projektering till nyckelfärdigleverans för nybyggnation av bostadshus eller verksamhetsbyggnader görs genom att gå in i minsta detalj på hela processen.

PROJEKTERING

Framtagning av byggnadsrelaterade projekteringshandlingar samt med 3D- visualisering i enlighet behovsanalysen.